Categories


Absoluta: totes les edats. (masculí / femení)
Promesa: sub 23 anys. (masculí / femení)
Sènior: de 23 a 39 anys. (masculí / femení)
Veterans: de 40 a 49 anys. (masculí / femení)
Màster: més 50 anys. (masculí / femení)
Atleta Local (masculí / femení)Absoluta: totes les edats. (masculí / femení)
Júnior: sub 18 anys (masculí / femení)
Promesa: sub 23 anys. (masculí / femení)
Atleta Local (masculí / femení)Per fer les categories es tindrà en compte l'edat a dia 31 de desembre de 2018. Per exemple, si una persona fa els 40 anys el dia 5 de novembre, entrarà dintre de la categoria veterà.

Premis per als 3 primers de cada categoria.